Other links

Full Version

Flipbook Version


Archives

 

e-ISBN

978-967-25608-0-7

 

 

 

 

IMPLICATION OF STUDENTS’ PERFORMANCE AND OBSTACLES THROUGH OPEN DISTANCE LEARNING (ODL) TEACHING METHODS DURING MOVEMENT CONTROL ORDERS (MCO), COVID-19

SIG – e-Learning@CS, Unit Penerbitan JSKM, UiTM Pulau Pinang, August 2021.

Articles:


PRE-COMMERCE STUDENTS PERCEPTION TOWARDS ONLINE MATHEMATIC COURSES
Azlina Mohd Mydin, Wan Anisha Wan Mohammad, Naemah Abdul Wahab, Siti Nurleena Abu Mansor


A COMPARATIVE STUDY ON THE HYBRID TEACHING APPROACH OF BASIC BUSINESS MATHEMATICS TO PRE-COMMERCE STUDENTS DURING MCO
Norazah Umar, Jamal Othman, Rozita Kadar, Nurhafizah Ahmad


STUDENTS READINESS IN LEARNING MAT037 USING ONLINE DISTANCE LEARNING (ODL)
Azlina Mohd Mydin, Wan Anisha Wan Mohammad, Elly Johana Johan, Rozita Kadar


SIRT: PEMBELAJARAN SECARA INTERAKTIF SEMASA PDPR
Wan Anisha Wan Mohammad dan Azlina Mohd Mydin


IDENTIFYING STUDENTS’ PREFERENCE IN DELIVERING HANDS-ON MATERIALS DURING ONLINE DISTANCE LEARNING (ODL) FOR MULTIMEDIA COURSE
Wan Anisha Wan Mohammad, Naemah Abdul Wahab, Elly Johana Johan, Azlina Mohd Mydin


PELAJAR ‘MATI KUTU’ DENGAN TUGASAN PENGATURCARAAN: BAGAIMANA MENGATASINYA?
Elly Johana Johan, Wan Anisha Wan Mohammad, Azlina Mohd Mydin, Syarifah Adilah Mohamed Yusoff


InCeS : PEMBELAJARAN BERASASKAN PERMAINAN
Azlina Mohd Mydin, Siti Nurleena Abu Mansor, Wan Anisha Wan Mohammad, Mahanim Omar, Rafizah Kechil, Siti Mariam Saad


A STUDY ON PERCEIVED STRESS AMONG NEW TERTIARY EDUCATION INSTITUTION STUDENTS IN MALAYSIA
Mohd Syafiq Abdul Rahman, Norazah Umar, Zuraira Libasin, Ahmad Rashidi Azudin, Nur Azimah Idris


FAVOURED INSTRUCTIONAL METHODS AND TEACHIING MATERIALS FOR ONLINE DISTANCE LEARNING (ODL) LECTURES ON INTERACTIVE MULTIMEDIA COURSE
Naemah Abdul Wahab, Wan Anisha Wan Mohammad, Azlina Mohd Mydin, Syarifah Adilah Mohamed Yusoff


THE IMPACT OF OPEN DISTANCE LEARNING DURING COVID-19 PANDEMIC ON SOCIAL INTERACTION AMONG UNIVERSITY STUDENTS
Noor’Aina Abdul Razak, Nor Hanim Abd Rahman, Rafizah Kechil


PSYCHOLOGICAL IMPACT OF COVID-19 ON UNIVERSITY STUDENTS USING OPEN DISTANCE LEARNING
Rafizah Kechil, Nor Hanim Abd Rahman, Noor ’Aina Abdul Razak


ANALISA KESALAHAN PELAJAR DALAM SUBJEK STATISTIK: KAJIAN KES BAGI SEMESTER PENGAJIAN SECARA ATAS TALIAN
Maisurah Shamsuddin, Siti Balqis Mahlan,


PERBANDINGAN PENCAPAIAN PELAJAR DI ANTARA PEMBELAJARAN BERSEMUKA DAN DALAM TALIAN
Siti Balqis Mahlan, Maisurah Shamsuddin


APPLICATION OF GEOGEBRA SOFWARE IN GRAPH SKETCHING
Norshuhada Samsudin, Fuziatul Norsyiha Ahmad Shukri, Siti Nurleena Abu Mansor


PnP ATAS TALIAN - PLATFORM PILIHAN PELAJAR BELAJAR KALKULUS DARI RUMAH DAN CABARAN YANG DIHADAPI
Fadzilawani Astifar Alias , Siti Asmah Mohamed


SEPINTAS LALU : TEKNOLOGI PERSUASIF DALAM DOMAIN PENDIDIKAN
Elly Johana Johan, Zalilah Abd Aziz


PERCEPTIONS OF STUDENTS IN LEARNING MATHEMATICS THROUGH OPEN AND DISTANCE LEARNING (ODL)
Muniroh Hamat, Mawardi Omar, Nurhafizah Ahmad, Mohd Fahmi Zahari


APLIKASI ATTENDANCE STUDENT LIST (ATTsLIST)
Sharifah Sarimah Syed Abdullah, Noor Azizah Mazeni