28/05/2020


Logo UiTM

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PULAU PINANG, KAMPUS BERTAM

MAKLUMBALAS PELANGGAN

Program :
1. Penyata peperiksaan yang dijana adalah komprehensif. Sangat tidak bersetuju Tidak bersetuju Tidak pasti Bersetuju Sangat Bersetuju
2. Saya akan membawa penyata peperiksaan ini pada setiap kali
sesi peperiksaan.
Sangat tidak bersetuju Tidak bersetuju Tidak pasti Bersetuju Sangat Bersetuju
3. Laman web ini memudahkan pelajar mencetak penyata peperiksaan
dan membuat aduan.
Sangat tidak bersetuju Tidak bersetuju Tidak pasti Bersetuju Sangat Bersetuju
4. Saya akan menyeru semua pelajar mencetak penyata peperiksaan dari
laman web ini.
Sangat tidak bersetuju Tidak bersetuju Tidak pasti Bersetuju Sangat Bersetuju
5. Penggunaan penyata peperiksaan ini akan melicinkan operasi peperiksaan. Sangat tidak bersetuju Tidak bersetuju Tidak pasti Bersetuju Sangat Bersetuju
6. Proses janaan penyata peperiksaan ini tidak mengambil masa yang lama. Sangat tidak bersetuju Tidak bersetuju Tidak pasti Bersetuju Sangat Bersetuju
7. Saya tidak menghadapi sebarang masalah teknikal semasa menggunakan
laman web ini dan menjana penyata peperiksaan.
Sangat tidak bersetuju Tidak bersetuju Tidak pasti Bersetuju Sangat Bersetuju
8. Maklumat yang terkandung pada penyata peperiksaan ini
adalah jelas dan tidak mengelirukan.
Sangat tidak bersetuju Tidak bersetuju Tidak pasti Bersetuju Sangat Bersetuju
9. Penyata peperiksaan dari portal pelajar tidak perlu lagi dicetak
dengan adanya penyata peperiksaan ini.
Sangat tidak bersetuju Tidak bersetuju Tidak pasti Bersetuju Sangat Bersetuju
10. Penyata peperiksaan dari laman portal pelajar perlu ditambahbaik
agar ianya lengkap seperti penyata peperiksaan dari laman web ini.
Sangat tidak bersetuju Tidak bersetuju Tidak pasti Bersetuju Sangat Bersetuju
11. Cadangan tambahan (jika ada) :